Faqs

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over Zonneparken Schijndel

Hoe zit het precies met de jaarlijkse opbrengst en het rendement?

We vragen 300 euro per paneel als investering. Na 15 jaar hebt u deze 300 euro helemaal terug: we betalen u 15 jaar lang 20 euro per jaar terug. Daarbovenop krijgt u een jaarlijkse rente van 3,13%. Als u het rekensommetje uitvoert – gebaseerd op dit percentage en de jaarlijkse aflossing – komt het erop neer dat u na 15 jaar in totaal 375 euro hebt teruggekregen (jaarlijks 20 euro aflossing plus de rente).

Om niet elk jaar een ingewikkelde rekensom te hoeven maken, hebben we besloten de 375 euro uit te smeren over de 15 jaar en jaarlijks een vast bedrag uit te keren van 25 euro (15 keer 25 euro is 375 euro). Dit geeft een helder beeld en bij meerdere panelen is het een kwestie van het aantal panelen maal 25 euro. De 25 euro per jaar per paneel is gegarandeerd gedurende de gehele looptijd van 15 jaar.

Hoe zit het met de opbrengsten van een zonnepaneel?

De zonneopbrengst van alle panelen samen wordt als Schijndelse Stroom via VandeBron (zie www.vandebron.nl) te koop aangeboden. Hiervoor kan een contract met Vandebron worden afgesloten. Het zonnepark is bedoeld voor mensen die een financieel verantwoorde bijdrage willen leveren aan een duurzame energieopwekking op lokaal niveau. U kunt dus investeren zonder de opgewekte stroom af te gaan nemen en andersom kan ook: niet investeren in een zonnepaneel maar wel Schijndelse Stroom van het zonnepark afnemen.

De ligging van het dak garandeert een uitstekende elektriciteits-opbrengst, die ruim voldoet aan de gebruikelijke normen. Er sprake van een totaalopbrengst die meer dan 50.000 kWh op jaarbasis zal zijn. In de opgestelde financiële planning is rekening gehouden met alle factoren waardoor gegarandeerd kan worden dat de terugbetaling aan de investeerders zal plaatsvinden voor de gehele periode van 15 jaar.

Krijg ik als investeerder voorrang op stroom van het zonnepark?

Natuurlijk! Al voordat we via het zonnepark Schijndelse Stroom gaan verkopen (zie ook ‘Hoe zit het met de opbrengsten van een zonnepaneel?) krijgen de investeerders de vraag of ze de groene stroom willen afnemen. Ook als u nog niet over kunt stappen, kunt u de Schijndelse Stroom wel al reserveren. Daarover wordt elke investeerder apart geïnformeerd.

Wie is eigenaar van het zonnepark?

Speciaal voor Zonnepark Schijndel is de BV Schijndelstroom opgericht. Deze BV, waarvan Energie Coöperatie Schijndel de enige aandeelhouder is, gaat het geld bij de investeerders innen en is formeel eigenaar van het zonnepark.

Is het zonnepaneel van mij als ik meedoe?

Nee, de zonnepanelen zijn en blijven eigendom van Energie Coöperatie Schijndel.

Verdien ik nog aan het paneel na die 15 jaar?

Nee, na 15 jaar zijn er geen verdiensten meer voor de investeerders van nu.

Wat gebeurt na 15 jaar met ‘mijn’ paneel?

De installatie gaat naar verwachting minstens 25 jaar mee, dus na 15 jaar blijft het paneel gewoon in gebruik. Na 15 jaar eindigt de subsidie. De stroomopbrengst is voor ECS en blijft verkocht worden onder de noemer Schijndelse Stroom. In principe is de ´samenwerking´ tussen u en de energiecoöperatie dan voorbij.

Loop ik als investeerder risico?

Energie Coöperatie Schijndel heeft een SDE+-subsidie van het rijk gekregen, we sluiten voldoende verzekeringen af (zoals een SolarIF-verzekering) en de gehele installatie heeft een garantie op diverse onderdelen, ook op de opbrengst. Dit alles voor in ieder geval 15 jaar. In onze ogen is er geen sprake van een risico als het gaat om de gedane investering en de jaarlijkse terugbetaling: we hebben de maatregelen getroffen om het risico zo klein mogelijk te maken. De gemeente Meierijstad is ook partij in het zonnepark, aangezien zij de eigenaar van het dak is. Dat dak heeft de gemeente zonder kosten beschikbaar gesteld, met uiteraard een adequate opstalverzekering.

Hoe zit het met de belastingen in relatie tot deze investering?

Net zoals alle andere vormen van obligaties en depositorekeningen valt de investering in het zonnepark onder het vermogen zoals dat dient te worden opgegeven in Box 3. Zolang het totale vermogen in Box 3 onder de grens van ruim 20.000 euro voor 1 persoon (en ruim 40.000 euro voor 2 fiscale partners) blijft, hoeft geen vermogensbelasting te worden betaald. Als het totaal van Box 3 wel boven de genoemde drempel komt, is er sprake van 1,2 procent vermogensbelasting. De genoemde drempelbedragen wijzigen ieder jaar, de precieze bedragen kunnen op de website van de Belastingdienst worden gelezen.

Ik heb nog steeds vragen, wie kan ik daar voor benaderen?

U kunt altijd een e-mail sturen aan info@energieschijndel.nl of bij meer specifieke vragen kunt u bellen met de Energie Coöperatie Schijndel, op de website vindt u het telefoonnummer.