Schijndelse Stroom en AFM

Geen vergunning of prospectus nodig

Voor Zonnepark Schijndel is geen vergunning of prospectus nodig. We geven namelijk zonnepanelen uit in de vorm van obligatieleningen. In Nederland zijn ondernemingen die een obligatielening uitgeven met een totale omvang van minder dan 2,5 miljoen euro, vrijgesteld van de prospectusplicht.

Crowdfunding groeit snel de laatste jaren en er ontstaan steeds meer initiatieven die gefinancierd worden met de hulp van investeerders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), het instituut dat waakt over consumenten in de financiële sector, wil op een positieve manier bijdragen aan initiatieven en ondersteunende platformen zoals de projecten van Energie Schijndel. Tegelijkertijd wil de AFM duidelijk zijn over de mogelijkheden, kansen maar ook de risico’s van crowfunding.

Omdat we prijs stellen op transparantie en helderheid, verwijzen we graag naar een rapport dat de AFM in december 2014 heeft gepubliceerd: ‘Crowdfunding – Naar een duurzame sector’ (pdf). Hierin staan kansen én risico’s van crowdfunding beschreven.

AFM