WINDGROEP SCHIJNDEL

Windgroep zoekt medestanders voor windenergie

De ‘Windgroep’ van Energie Coöperatie Schijndel (ECS) is al geruime tijd bezig om te kijken of windmolens in Schijndel/Meierijstad kunnen bijdragen aan de energietransitie. Doel is om in 2050 energieneutraal te zijn: dat wil zeggen dat elke gemeente zelf voldoende groene energie opwekt om alle bewoners en ondernemers van stroom te kunnen voorzien. Om die transitie te doen slagen, moeten zoveel mogelijk mensen meedoen. Het urgentiegevoel begint volgens de energiecoöperatie gelukkig breed maatschappelijk toe te nemen en ook de organisatievraag wordt steeds nadrukkelijker gesteld. Windmolens dienen als middel om het zelf-organiserend vermogen van de lokale gemeenschap (dorp, kern, buurtschap, sportvereniging, gemeente of stad) te stimuleren zodat de energietransitie daarmee ook lokaal kan worden gerealiseerd.

Participatie
Het uitgangspunt van de ‘Windgroep’ is dat participatie van de bewoners een voorwaarde is. Bewoners moeten eigenaar kunnen worden van de windmolens door het kopen van een windmolendeel. De opgewekte energie en winst komt ter beschikking van de participanten. Er zijn veel voordelen voor het plaatsen van windmolens in Schijndel/Meierijstad.

Geschikte locatie
Het vinden van een geschikte locatie is voor de werkgroep cruciaal. Voorlichting, samenwerken en draagvlak zoeken is daarbij de eerste prioriteit. De Windgroep wil daarom zorgen dat zoveel mogelijk partijen binnen de lokale gemeenschap (inwoners, lokaal bedrijfsleven en gemeente) met deze windopgave meedoen zodat het draagvlak wordt vergroot en de lokale energietransitie wordt gestimuleerd. Daarnaast moeten windmolens de lokale waarden versterken en daarmee moeten niet alleen de lasten, maar ook de lusten lokaal vertaald kunnen worden. De Windgroep is nog op zoek naar enthousiastelingen die bij willen dragen aan het opzetten van deze plannen, idealen en doelen. Reacties kunnen gestuurd worden naar wind@energieschijndel.nl

pijltje-groen

Contact