afm-zonnedelers

Investeer NU mee

pijltje-groen

In Schijndel bouwen we onze eigen energievoorziening op. zonnepark 2 komt eraan!

Op het dak van de Milieustraat in Schijndel schitteren 224 zonnepanelen. Jaarlijks wekken die panelen zo’n 57.000 kWh op. Die stroom gaat rechtstreeks naar Vandebron, die het weer verkoopt onder de noemer Schijndelse Stroom. Zonnepark Schijndel is sinds april 2016 operationeel en mogelijk gemaakt door een vijftigtal Schijndelse particulieren en ondernemers. Zij investeerden in één of meerdere zonnepanelen à 300 euro per stuk waardoor de crowdfundingsactie slaagde en het project doorgang kon vinden. We zijn hier nog steeds ontzettend blij mee en trots op!

Zonnepark 2
Maar we pakken door. Tijd voor zonnepark 2! In het eerste kwartaal van 2019 leggen we ook een ander dakdeel van de Milieustraat vol panelen, die opnieuw gefinancierd worden door particulieren en ondernemers. En de verkoop van de panelen is van start gegaan. Inschrijven kan onderaan deze pagina.

Rendement voor de investeerders
Het dak van de Milieustraat is beschikbaar gesteld door de voormalige gemeente Schijndel, en de huidige gemeente Meierijstad. Gedurende de looptijd van het project (15 jaar) krijgen de investeerders jaarlijks 25 euro per paneeldeel terug. Iemand met één paneel heeft na 15 jaar dus de 300 euro plus een rendement van 75 euro teruggekregen (bekijk de complete rekensom bij de FAQ onderaan deze pagina). Projectleider Erik Jan Boon van Ostade: “In onze ogen is er geen sprake van een risico als het gaat om de gedane investering en de jaarlijkse terugbetaling: we hebben de maatregelen getroffen om het risico zo klein mogelijk te maken. We hebben een SDE+-subsidie van het rijk gekregen, we sluiten voldoende verzekeringen af en de gehele installatie heeft een garantie op diverse onderdelen, ook op de opbrengst. Dit alles voor in ieder geval 15 jaar.”

Voor de kleinkinderen
De investeerders van het eerste zonnepark hadden allemaal verschillende redenen om mee te doen aan het project: de één kocht 30 panelen om zo een goede bestemming en leuk rendement voor zijn spaarcenten te hebben, een ander kocht 5 panelen die ze aan haar kleinkinderen schonk.

pijltje-groen

Zo werkt het:

1. Ga naar het inschrijfformulier

5. Als alles verkocht is, gaat het project door

2. Investeer of schenk

6. Begin januari schrijven we het bedrag van uw rekening af

3. Vul uw gegevens in

7. In het voorjaar worden de panelen gelegd

4. U ontvangt een bevestiging

8. Wij houden u 15 jaar op de hoogte

pijltje-blauw

Het grotere plaatje

Zelfs de wereldleiders zijn het er (eindelijk!) over eens dat fossiele brandstoffen geen toekomst hebben. Ze hebben daar onlangs bij de Klimaattop in Parijs goede afspraken over gemaakt. Fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen zijn erg vervuilend én raken op. Het wordt dus de hoogste tijd om volop te investeren in duurzame, groene energie! De wereldleiders gaan voor de grote plannen, als energiecoöperatie pakken we het kleiner aan. Wij beginnen in ons eigen dorp. Want samen zijn we sterk en kunnen we een vuist maken tegen fossiele brandstoffen. Niet alleen is dat goed voor het milieu, maar het voelt toch ook veel prettiger om je energie zelf op te wekken, zelf in de hand te hebben en om te weten dat het écht groen en schoon is? Het zonnepark op de Milieustraat is wat ons betreft een eerste park van velen. Onze doelstelling is om in 2020 onze energie voor 30% zelf op te wekken. Op een duurzame manier uiteraard. In totaal gaat het in Schijndel om 30 miljoen kWh, omgerekend maar liefst 4,5 miljoen euro! Eigen energieopwekking biedt geweldige kansen om al dat geld binnen Schijndel te houden. We dagen daarom alle Schijndelaren, particulieren én ondernemers, uit om mee te doen en te investeren. Samen maken we het verschil!

pijltje-groen

Doe net als wij mee aan Zonnepark Schijndel!

Lees hier waarom andere Schijndelaren investeren in Zonneparken Schijndel.

pijltje-blauw

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over Zonneparken Schijndel

Hoe zit het precies met de jaarlijkse opbrengst en het rendement?

We vragen 300 euro per paneel als investering. Na 15 jaar hebt u deze 300 euro helemaal terug: we betalen u 15 jaar lang 20 euro per jaar terug. Daarbovenop krijgt u een jaarlijkse rente van 3,13%. Als u het rekensommetje uitvoert – gebaseerd op dit percentage en de jaarlijkse aflossing – komt het erop neer dat u na 15 jaar in totaal 375 euro hebt teruggekregen (jaarlijks 20 euro aflossing plus de rente).

Om niet elk jaar een ingewikkelde rekensom te hoeven maken, hebben we besloten de 375 euro uit te smeren over de 15 jaar en jaarlijks een vast bedrag uit te keren van 25 euro (15 keer 25 euro is 375 euro). Dit geeft een helder beeld en bij meerdere panelen is het een kwestie van het aantal panelen maal 25 euro. De 25 euro per jaar per paneel is gegarandeerd gedurende de gehele looptijd van 15 jaar.

Hoe zit het met de opbrengsten van een zonnepaneel?

De zonneopbrengst van alle panelen samen wordt als Schijndelse Stroom via VandeBron (zie www.vandebron.nl) te koop aangeboden. Hiervoor kan een contract met Vandebron worden afgesloten. Het zonnepark is bedoeld voor mensen die een financieel verantwoorde bijdrage willen leveren aan een duurzame energieopwekking op lokaal niveau. U kunt dus investeren zonder de opgewekte stroom af te gaan nemen en andersom kan ook: niet investeren in een zonnepaneel maar wel Schijndelse Stroom van het zonnepark afnemen.

De ligging van het dak garandeert een uitstekende elektriciteits-opbrengst, die ruim voldoet aan de gebruikelijke normen. Er sprake van een totaalopbrengst die meer dan 50.000 kWh op jaarbasis zal zijn. In de opgestelde financiële planning is rekening gehouden met alle factoren waardoor gegarandeerd kan worden dat de terugbetaling aan de investeerders zal plaatsvinden voor de gehele periode van 15 jaar.

Krijg ik als investeerder voorrang op stroom van het zonnepark?

Natuurlijk! Al voordat we via het zonnepark Schijndelse Stroom gaan verkopen (zie ook ‘Hoe zit het met de opbrengsten van een zonnepaneel?) krijgen de investeerders de vraag of ze de groene stroom willen afnemen. Ook als u nog niet over kunt stappen, kunt u de Schijndelse Stroom wel al reserveren. Daarover wordt elke investeerder apart geïnformeerd.

Wie is eigenaar van het zonnepark?

Speciaal voor Zonnepark Schijndel is de BV Schijndelstroom opgericht. Deze BV, waarvan Energie Coöperatie Schijndel de enige aandeelhouder is, gaat het geld bij de investeerders innen en is formeel eigenaar van het zonnepark.

Is het zonnepaneel van mij als ik meedoe?

Nee, de zonnepanelen zijn en blijven eigendom van Energie Coöperatie Schijndel.

Verdien ik nog aan het paneel na die 15 jaar?

Nee, na 15 jaar zijn er geen verdiensten meer voor de investeerders van nu.

Wat gebeurt na 15 jaar met ‘mijn’ paneel?

De installatie gaat naar verwachting minstens 25 jaar mee, dus na 15 jaar blijft het paneel gewoon in gebruik. Na 15 jaar eindigt de subsidie. De stroomopbrengst is voor ECS en blijft verkocht worden onder de noemer Schijndelse Stroom. In principe is de ´samenwerking´ tussen u en de energiecoöperatie dan voorbij.

Loop ik als investeerder risico?

Energie Coöperatie Schijndel heeft een SDE+-subsidie van het rijk gekregen, we sluiten voldoende verzekeringen af (zoals een SolarIF-verzekering) en de gehele installatie heeft een garantie op diverse onderdelen, ook op de opbrengst. Dit alles voor in ieder geval 15 jaar. In onze ogen is er geen sprake van een risico als het gaat om de gedane investering en de jaarlijkse terugbetaling: we hebben de maatregelen getroffen om het risico zo klein mogelijk te maken. De gemeente Meierijstad is ook partij in het zonnepark, aangezien zij de eigenaar van het dak is. Dat dak heeft de gemeente zonder kosten beschikbaar gesteld, met uiteraard een adequate opstalverzekering.

Hoe zit het met de belastingen in relatie tot deze investering?

Net zoals alle andere vormen van obligaties en depositorekeningen valt de investering in het zonnepark onder het vermogen zoals dat dient te worden opgegeven in Box 3. Zolang het totale vermogen in Box 3 onder de grens van ruim 20.000 euro voor 1 persoon (en ruim 40.000 euro voor 2 fiscale partners) blijft, hoeft geen vermogensbelasting te worden betaald. Als het totaal van Box 3 wel boven de genoemde drempel komt, is er sprake van 1,2 procent vermogensbelasting. De genoemde drempelbedragen wijzigen ieder jaar, de precieze bedragen kunnen op de website van de Belastingdienst worden gelezen.

Ik heb nog steeds vragen, wie kan ik daar voor benaderen?

U kunt altijd een e-mail sturen aan info@energieschijndel.nl of bij meer specifieke vragen kunt u bellen met de Energie Coöperatie Schijndel, op de website vindt u het telefoonnummer.

Zonnepark Schijndel is een product van

Energie Schijndel